صنعت فرش

فرش های ماشینی مدرن یا فانتزی فاقد ریشه می باشند و به جای آن دو سانتی متر از لبه فرش برگردانده و با چسب گرماذوب چسبانده می شود. چسب لبه چسبان فرش علاوه بر سرعت در چسباندن لبه فرش باعث استحکام لبه فرش نیز می شود.

  • چسب لبه چسبان
    ویژه

    لومیناک 739.3

    هر 25 کیسه معادل 1 پالت می باشد.

    ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۲۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال
مقایسه کالاها