صنعت صحافی

چسب های گرماذوب صحافی عمدتا برای عطف کتاب به کار می روند. با توجه به انواع کاغذهای موجود در بازار، چسب لومیناک گریدهای متنوعی از چسب های صحافی مطابق با نیازهای مشتریان تولید کرده است.

 • تصویر لومیناک 1039.5
  ویژه

  لومیناک 1039.5

  - هر کیسه 20 کیلوگرم

  - هر 25 کیسه معادل 1 پالت

  ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۲۹,۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • تصویر لومیناک 1039.6
  ویژه

  لومیناک 1039.6

  - هر کیسه 20 کیلوگرم

  - هر 25 کیسه معادل 1 پالت

  ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۲۹,۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • تصویر لومیناک 839.4
  ویژه

  لومیناک 839.4

  - هر کیسه 20 کیلوگرم

  - هر 25 کیسه معادل 1 پالت

  ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
مقایسه کالاها