محصولات

 • تصویر چسب فیلتر لومیناک 739.11
  ویژه

  چسب فیلتر لومیناک 739.11

  هر 25 کیسه معادل 1 پالت می باشد.

  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۲۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال
 • تصویر چسب فیلتر لومیناک 739.7
  ویژه

  چسب فیلتر لومیناک 739.7

  هر 25 کیسه معادل 1 پالت می باشد.

  ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۲۵,۶۵۰,۰۰۰ ریال
 • تصویر لومیناک 1039.5
  ویژه

  لومیناک 1039.5

  هر 25 کیسه معادل 1 پالت می باشد.

  ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۲۹,۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • تصویر لومیناک 1039.6
  ویژه

  لومیناک 1039.6

  هر 25 کیسه معادل 1 پالت می باشد.

  ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۲۹,۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • چسب گرانول
  ویژه

  لومیناک 1239

  هر 25 کیسه معادل 1 پالت می باشد.

  ۳۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ۳۱,۹۲۰,۰۰۰ ریال
 • چسب گرانول نی چسبان
  ویژه

  لومیناک 1239.1

  هر 25 کیسه معادل 1 پالت می باشد.

  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
مقایسه کالاها