قبل از انتخاب محصول مشاوره رایگان دریافت کنید: 54695000-021                  

ارز 4200 تومانی از ترخیص گمرک حذف گردید.

ارز 4200 تومانی از ترخیص گمرک حذف گردید.

 نرخ ETS، لحظه ای و بر اساس آنچه که از سوی بانک مرکزی اعلام شده بر روی وبسایت fxmarketrade.cbi.ir قابل مشاهده است. برآورد می شود که نرخ دلار ETS حدود 23 هزار تومان باشد. این در حالی است که تا کنون نرخ محاسبه 4200 تومانی بوده است.

➖ افزایش نرخ محاسبات گمرک از نرخ 4200 به دلار حدود 23 هزار تومان از روز 7 خرداد ماه بر اساس مصوبه مجلس، کلید خورده است و گمرک برای کالاهایی که از ابتدای سال 1401 ترخیص شده است، بر اساس نرخ جدید، کسر دریافتی صادر خواهد کرد.

📌 بررسی ها نشان می دهد که بطور نمونه، کالاهایی که طی سال گذشته، عوارض گمرکی آن 5 درصد بود، برای کالاهای اساسی که این نرخ به یک درصد تبدیل شده و برای کالاهای غیر اساسی یک درصد سود بازرگانی این کالاها صفر و عوارض گمرکی به 4 درصد تبدیل شده است. به این ترتیب، عوارض گمرکی کالاهای اساسی که تا سال گذشته بر مبنای دلار 4200 تومان محاسبه می شد، برای امسال واردکنندگان باید عوارض گمرکی یک درصد این بخش را با نرخ 23 هزار تومان پرداخت کنند.

⭕ به این ترتیب، پیش بینی می شود با تغییر مبنای محاسبات گمرکی از دلار 4200 تومانی به دلار نرخ ETS، قیمت تمام شده کالاهای غیر اساسی وارداتی و از همه مهم تر مواد اولیه کارخانه ها، با افزایش مواجه شود.

نظر خود را بنویسید