قبل از انتخاب محصول مشاوره رایگان دریافت کنید: 54695000-021                  

مصاحبه مهندس مهدی نجار "دبیرکل اسبق انجمن جوانان کارآفرین و مشاور اتاق مشترک ایران و امارت" با تارنمای سپهردر رابطه با لزوم انتشار به موقع آمارها توسط بانک مرکزی

مصاحبه مهندس مهدی نجار "دبیرکل اسبق انجمن جوانان کارآفرین و مشاور اتاق مشترک ایران و امارت" با تارنمای سپهردر رابطه با لزوم انتشار به موقع آمارها توسط بانک مرکزی

اگر بخواهیم فقط یک اولویت برای بانک مرکزی در دوره جدید مصور باشیم از نظر من انتشار به موقع ، منظم ، صحیح و از مجرای مشخص آمارهایی هست که در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد که از قبیل پایه پولی ، نقدینگی ، تورم ، فروش اوراق خزانه و اضافه برداشت بانک ها اشاره نمود که قطعا انتشار این آمارها کارکرد دوگانه ای را به وجود می آورد از طرفی پیش بینی پذیری اقتصاد برای فعالین و متخصصین هست و دیگری شفافیتی که این آمارها به وجود خواهند آورد باعث می شود که جلوی فشارهای فرا قانونی احتمالی بر تیم جناب آقای صالح آبادی در حوزه سیاست گذاری گرفته شود. اگر بخواهیم در کنار این اولویت اصلی، دو اولویت دیگر خدمت ایشان پیشنهاد بدهیم باید عرض کنم که با ثبات سیاست گذاری در بازار ارز به جای ثبات نرخ ارز البته ناگفته نماند که با جمیع شرایطی که اقتصاد کشور داشته است، خیلی انتظار زیادی باشد که ما توقع داشته باشیم  که مدلی به وجود بیاید که بر اساس آن مدل ما بتوانیم  نرخ ارز را کاملا پیش بینی کنیم و این در حد یک چشم انداز مطلوب است که بتوانیم به آن نگاه کنیم اما نگاه حداقلی این هست که سیاست گذاری های که بانک مرکزی انجام می دهد نباید نافعی پیش بینی های باشد که فعالین و متخصصین براساس آماری که خود بانک مرکزی منتشر می کند باشد و این حتما کمک می کند که جلوی جهش های ارزی و پیش بینی ناپذیری اقتصاد گرفته شود .

وی در ادامه افزود؛ از سمت دیگر من فکر می کنم مهم ترین اولویتی که بعد از این دو اولویت می تواند بانک مرکزی دنبال کند توسعه صادرات هست که آن هم دو واژه مهم می تواند داشته باشد، یکی اجرا و برقراری پیمان های دو و یا چند جانبه پولی با کشورهای همسایه و همکار که تسهیل و توسعه تجارت را خواهد داشت و از طرف دیگر تکلیف بحث سیاست رفع تعهد ارزی و صادرکنندگانی که به نظر می رسد، سیاست کارآمدی در سال های اخیر نبوده است.

مرجع: خبرگزاری رسمی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران"سپهر"

نظر خود را بنویسید