پست‎های وبلاگ با برچسب "سرمایه های انسانی"

RSS

مهارت های قابل انتقال

مهارت های قابل انتقال

به مهارت های که فرد در محیط های کاری قبلی کسب کرده و می تواند در محیط کاری دیگری به کار گیرد. وجه تمایز یک شخص با شخص دیگری در همین مهارت های قابل انتقال است.

سازمان شاد، چطور سازمانی هست و چگونه می توانیم سازمانی شاد داشته باشیم؟

سازمان شاد، چطور سازمانی هست و چگونه می توانیم سازمانی شاد داشته باشیم؟

محیط کاری شاد زمانی فراهم می شود که کارمندان یک مجموعه خود را از آن مجموعه بدانند به همین دلیل ما در بسپار گستر آریا واحد سرمایه های انسانی را ایجاد کرده ایم تا بتوانیم به این امر مهم اهتمام بورزیم.

چگونه فرهنگ سازمانی را ارتقا بخشیم؟!

چگونه فرهنگ سازمانی را ارتقا بخشیم؟!

فرهنگ سازمانی موجب می شود که هر فرد نسبت به وظایف شغلی خودش احساس مسئولیت کرده و در جهت پیشبرد اهداف قدم بردارد. در غیر این صورت هرچقدر هم سرمایه انسانی داشته