وبلاگ

RSS

گام های اساسی برای داشتن ذهنیت کارآفرینی

گام های اساسی برای داشتن ذهنیت کارآفرینی

می توان گفت کارآفرینی مشابه یک سفر است که در طول آن فرد باید مصمم و قاطع بوده و با تمام وجود در این مسیر سرمایه گذاری کند. یک فرد کارآفرین برای اینکه به نقطه ثبات در کسب و کار خود برسد بایستی در برابر ناملایمات و مشکلاتی که در رابطه با کسب و کارش رُخ می دهد تاب آوری داشته باشد، در این صورت است که ذهنیت کارآفرینی شکل می گیرد.

سازمان شاد، چطور سازمانی هست و چگونه می توانیم سازمانی شاد داشته باشیم؟

سازمان شاد، چطور سازمانی هست و چگونه می توانیم سازمانی شاد داشته باشیم؟

محیط کاری شاد زمانی فراهم می شود که کارمندان یک مجموعه خود را از آن مجموعه بدانند به همین دلیل ما در بسپار گستر آریا واحد سرمایه های انسانی را ایجاد کرده ایم تا بتوانیم به این امر مهم اهتمام بورزیم.